Rabiës vaccinatie

om hondsdol van te worden

Hondsdolheid bij de kat


Ook uw kat loopt de kans om rabies op te lopen. Simpel door het contact met vleesmuizen.

Rabiës

Hoofdreservoir is de hond maar in Europa speelt ook de rode vos een belangrijke rol. Daarnaast staat in Nederland de laatste jaren de ‘vleermuisvariant’ of Duvenhage-type virus in de belangstelling, dat tot het type 4 wordt gerekend.

In Nederland zijn vooral vleermuizen van de soort ‘laatvlieger’ met Duvenhage-type virus geïnfecteerd. De laatvlieger is een insecteneter die vooral tijdens de avond en de nachtelijke uren actief is. Een directe confrontatie met mens of dier is minder waarschijnlijk, tenzij het zieke of verlamde exemplaren betreft die op de grond worden aangetroffen. Door de leefwijze van de kat (nachtelijke jager) zal deze diersoort meer kans op contact hebben. Tot op heden zijn echter nog geen gevallen van rabiës bij huisdieren beschreven die konden worden toegeschreven aan een beet van een laatvlieger.

Rabiës is een infectie die bij warmbloedige dieren in de regel een dodelijk verloop kent. De tijd tussen besmetting en het ontstaan van verschijnselen kan echter maanden in beslag nemen. Katten zijn in het algemeen gevoeliger voor rabiës dan honden. Katten jonger dan 6 maanden zijn uiterst gevoelig. Er bestaat een leeftijdsresistentie bij oudere katten.

Wat te doen als een kat contact heeft gehad met een vleermuis?

  • In beginsel moet elke vleermuis die ergens ziek of dood gevonden wordt verdacht worden van hondsdolheid.
  • Na contact met een verdacht dier (likken, krabben, bijten) luidt het advies een eventuele wond zo snel mogelijk (uit) te wassen met veel water en zeep en de wond met jodium te ontsmetten.
  •  Een niet gevaccineerde kat zo snel mogelijk tweemaal vaccineren tegen rabiës met een interval van 5 dagen.

Katen die met u de grens overgaan naar bijvoorbeeld Duitsland of België moeten zijn gevaccineerd tegen Rabiës. Deze vaccinatie kan worden gegeven vanaf een leeftijd van 3 maanden en dient elke 3 jaar te worden herhaald.

de vleermuis