Gebitsbehandelingen

een vak apart

Gebitsbehandelingen


Het gebit van de kat is er één van een echte vleeseter.

Een gebit om een prooi mee te doden maar ook één om hem te kunnen verscheuren om op te eten.

Het melkgebit van de kat wisselt en is rond de leeftijd van 6 maanden volledig gewisseld. De kat heeft dan een gebit met 30 verschillende elementen. Het wisselproces verloopt meestal zonder problemen.

 

 

Welke gebitsproblemen zien we bij de kat?

Voor de meeste eigenaren blijkt het lastig om aan gebitsverzorging te toen zoals tandenpoetsen. Dit omdat het kattengebit ook veel kleiner is en de kat zich vaak minder makkelijk in de bek laat kijken. We zien dan ook bij oudere katten regelmatig problemen die veroorzaakt worden door tandplaque en tandsteen. Hiervoor is een standaard gebitssanering voldoende en wordt al het tandplaque en tandsteen verwijderd onder narcose.

Naast tandsteen zien we bij katten nog een tweetal aandoeningen die veel pijn en klachten kunnen veroorzaken , te weten FORL (Feline Odontoclastische Resorptieve Laesies) en chronische gingivitis ofwel tandvleesontsteking.

FORL is een aandoening die zich kenmerkt door gaten in de tanden en kiezen thv het tandvlees, soms bij een gewone inspectie niet zichtbaar. Voor de kat zeer pijnlijk.   Soms breken elementen spontaan af en liggen de zenuwkanalen open. Doordat er wortelpunten in de kaak kunnen achterblijven kan dit tot kaakontsteking leiden. Chronische  gingivitis ofwel tandvleesontsteking zien we bij veel katten: ze stinken uit de bek, hebben rood en ontstoken tandvlees,soms tot bloedens toe. De gebitselementen zijn vaak niet afwijkend. Door de chronische ontsteking heeft de kat pijn bij het eten en op den duur kan het zijn dat bepaalde kiezen en tanden toch iets los komen te zitten of dat er een ontsteking in de kaak ontstaat.

 

Wat is de beste behandeling voor FORL?

Voor een kat met tandhalslaesies is het het beste de aangedane elementen te verwijderen, ook al zou dat betekenen dat de kat geen tanden en kiezen meer zou overhouden. De kat heeft dan geen pijn meer en kan nog steeds prima brokjes en vlees eten.

Met behulp van onze highspeed boor kunnen we de kapotte tanden en kiezen goed verwijderen, waarbij het belangrijk is dat er geen wortels achterblijven. Alle behandelingen worden binnen onze praktijk op speciaal door ons ontwikkelde gebitskaarten bijgehouden, zodat ook bij vervolgbehandelingen duidelijk is wat de staat van het gebit is.

Wat is de beste behandeling voor chronische gingivitis?

Bij de katten met chronische ontsteking van het tandvlees kan het beste worden overgegaan met het verwijderen van alle elementen , behalve de hoektanden. Bij deze behandeling wordt het liefst eerst de ene kant en een aantal weken later de andere kant van het gebit gedaan. De elementen worden chirurgisch verwijderd en het tandvlees wordt zorgvuldig gehecht nadat de wortelkanalen goed zijn schoongemaakt. Hierdoor zal het tandvlees snel genezen en kan de kat snel weer eten. Dit alles wordt natuurlijk ondersteund met een goede pijnstilling. De eerste dagen na de behandeling kan het zijn dat uw kat alleen vloeibare voeding wil eten, maar meestal zien we dat ze snel weer gewoon brokken eten.

Ook voor de kat geldt dat een goede gebitsbehandeling dient plaats te vinden onder algehele narcose. Pas dan is goed zichtbaar wat voor problemen er zijn in de mond van de kat. Zoals u kunt zien aan de röntgenfoto hiernaast speelt het een en ander zich af onder het tandvlees en wordt hierdoor aan het zicht onttrokken.  U zult dus begrijpen dat wij vooraf geen duidelijke weergave van de kosten van de gebitsbehandeling kunnen geven. Kosten worden enerzijds bepaald door leeftijd, gezondheid en lichaamsgewicht van de kat en anderzijds door de ernst en aard van de afwijkingen die we aan het gebit vinden. We proberen u altijd zo goed mogelijk vooraf te informeren.